Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Thomayerova nemocnice v Krči

(zahájení červenec 2008 – předání září 2008)

V září letošního roku dojde k instalaci tvarovaných desek s obrázkovými motivy pana Libora Škrlíka na oddělení Jednotky intenzivní a resuscitační péče Pediatrické kliniky ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči.

Obrázky nebudou tentokrát malovány přímo na zeď, ale na desky, které se na strop nebo stěny upevní. Instalace bude tedy velmi rychlá a nenaruší běžný chod JIRP. Obrázky se mohou měnit z místa na místo a usnadněna bude také standardní každoroční hygienická výmalba nemocničních prostorů.

porozumeni

S nabídkou realizace projektu nás oslovil předseda správní rady Nadačního fondu POROZUMĚNÍ pan Pavel Mašek, který uvádí: Pohoda a harmonie jsou základním předpokladem fyzického zdraví. A proto si myslíme, že v nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i bolavá duše. Zlepšení psychického stavu dětských pacientů má bezpochyby vliv na jejich úspěšné uzdravení a tak jsme se rozhodli, "zateplit" studené a neosobní prostředí oddělení Jednotky Intenzivní a Resuscitační Péče Fakultní Thomayerově Nemocnici v Krči, barvami a obrázky, a navodit tak u nemocných dětí pocit bezpečí a co nejvíce jim tím zmírnit jejich duševnímu strádání. FTN v Krči jsme již v minulosti poskytli dar několika tisíc plen pro děti v jejich péči a protože se nás osud tohoto oddělení a jeho pacientů velmi dotýká, rozhodli jsme se sehnat prostřednictvím našich sponzorů potřebné finanční prostředky a výše uvedený projekt za pomoci Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové zrealizovat.

Více o Nadačním fondu POROZUMĚNÍ na http://www.porozumeni.cz/

Nadační fond Zdeňky Žádníkové děkuje Nadačnímu fondu POROZUMĚNÍ za spolupráci a organizaci projektu. Těší nás možnost přispět realizací nástěnných maleb ke zvelebení dalších prostorů, které se pro hospitalizované děti stávají přechodným "domovem“ a měly by tedy být co nejútulnější. Poděkování patří též sponzorům projektu.

JIRP Thomayerova nemocnice v Krči - 2010

.

Nadační fond Zdeňky Žádníkové, realizující nástěnné malby v nemocničních a dětských zařízeních, v srpnu a září letošního roku maloval na Pediatrické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Krči. Po úspěšné spolupráci s Nadačním fondem Porozumění, kdy byla v loňském roce vyzdobena jednotka intenzivní a resuscitační péče tohoto oddělení, pokračovaly práce na ambulanci, v čekárnách a odběrové místnosti dětského oddělení.

Poděkování za sponzorskou spolupráci patří panu Ing. Petru Dlouhému a firmě ELEKTROTRANS a.s.,

logo_elektrotrans

která si každoročně zvolí projekt, na který přispějí částkou 100.000,- Kč. V roce 2010 mohl daru využít náš nadační fond.

Druhým sponzorem nástěnných maleb ve Fakultní Thomayerově nemocnici je firma ZEVYP a.s. pana Ing. Jiřího Nouzy.

zevyp

S herečkou Zdeňkou Žádníkovou a jejím nadačním fondem dlouhodobě spolupracuje také radní Prahy 4 a náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek. „Velmi si vážím práce nadačního fondu, se kterým dlouhodobě spolupracuji. Jako radní Prahy 4 znám prostředí Thomayerovy nemocnice, proto mě napadlo, že by zdejší Pediatrická klinika mohla být vyzdobena nástěnnými malbami. Pro děti upoutané na lůžko je velmi důležité prostředí, které je díky nadačnímu fondu a malíři Liboru Škrlíkovi zkrášleno pohádkovými bytostmi, které mají děti rády“, říká Martin Plíšek.

Velké nadšení sklízí nová výzdoba i u personálu kliniky. „V tomto krásném prostředí jsou vyšetření nebo odběry pro malé pacienty méně traumatizující, což nám lékařům zjednodušuje práci“, uzavírá přednostka Pediatrické kliniky FTN doc. Hana Houšťková.

Veselé obrázky malíře Mgr. Libora Škrlíka jsou k vidění např. v Pardubické krajské nemocnici, Oblastní nemocnici Náchod a Krajské nemocnici Liberec. Mezi poslední realizované projekty paří nástěnné malby ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a Nemocnici Znojmo. Nadační fond bude dále realizovat například nástěnné malby v hernách na nově otevírané dětské poliklinice Fakultní nemocnice v Motole, dále na jednotkách JIP a ve vstupních prostorách a v částech příjmových ambulancí této nemocnice.

 

 Mgr. Martina Štanclová, tisková mluvčí FTNsP

Fotogalerie zde.

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk