Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Nadace Zdeňky Žádníkové pomáhá Dětskému oddělení

.

07.07.2010

Na konci června 28.6.2010 navštívila paní Žádníková a pan Škrlík opět Dětské oddělení.

pardubice2
Oba pojí s Pardubickou krajskou nemocnicí dlouhodobá spolupráce při výzdobě stěn Dětského oddělení i oddělení Dětské chirurgie krásnými malbami. Tentokrát se všichni sešli při slavnostním předání dvou přístrojů - pulzoxymetrů, které budou využity na Novorozeneckém oddělení k monitorování srdeční akce a zásobení kyslíkem těch nejmenších dětí na jednotce intenzivní péče. Dar Nadace ZŽ představuje finanční částku téměř 70.000.- Kč. Vzácné návštěvě jsme ukázali naši jednotku intenzivní péče a specifikovali využití darovaných přístrojů. Rádi bychom i tímto způsobem poděkovali za trvalou přízeň a významnou pomoc.

Mgr. Alice Štrajtová - vedoucí referátu pro komunikaci s veřejností

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk