Proč nadační fond?

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.
Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Zdeňka Žádníková Volencová

Nadace Zdeňky Žádníkové pomáhá Dětskému oddělení

07.07.2010

Na konci června 28.6.2010 navštívila paní Žádníková a pan Škrlík opět Dětské oddělení.

pardubice2
Oba pojí s Pardubickou krajskou nemocnicí dlouhodobá spolupráce při výzdobě stěn Dětského oddělení i oddělení Dětské chirurgie krásnými malbami. Tentokrát se všichni sešli při slavnostním předání dvou přístrojů - pulzoxymetrů, které budou využity na Novorozeneckém oddělení k monitorování srdeční akce a zásobení kyslíkem těch nejmenších dětí na jednotce intenzivní péče. Dar Nadace ZŽ představuje finanční částku téměř 70.000.- Kč. Vzácné návštěvě jsme ukázali naši jednotku intenzivní péče a specifikovali využití darovaných přístrojů. Rádi bychom i tímto způsobem poděkovali za trvalou přízeň a významnou pomoc.

Mgr. Alice Štrajtová - vedoucí referátu pro komunikaci s veřejností

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk