Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Dětská psychiatrie Liberec – 3.12.2015

.

11m

"ALL you need is love"

První prosincový týden dostala dětská psychiatrie v Liberci předvánoční dárek.

 

A Ježíšek si na sebe tentokrát vzal podobu české společnosti DERMACOL, která zafinancovala výtvarnou proměnu učebny,společenské místnosti, tělocvičny a herny, které hospitalizované děti využívají. Knížecí rodina Collorado –Mansfeld rovněž přispěla na barvy částkou 25 tisíc korun.

Prostor tělocvičny je pojat ve stylu graffiti v kombinaci s  jednoduchou  malbou – typu  počítačová grafika. Tímto propojením nepůsobí graffiti agresivně a přitom dávají danému prostoru dynamiku. Protože zde probíhají i relaxační cvičení, je zde i květinová zeď s portrétem Johna Lennona a nápisem All you need is love. Na různých místech jsou namalovaná srdce, na která si děti samy píší krátké veršíky na téma lásky či myšlenky, které jim pomáhají léčit jejich dušičku.

Základ je opět na MDF deskách a motivy z nich  některých místech přecházejí na stěnu nebo dveře.

"Strom z dlaní si děti vytvořily samy a celkově se na výmalbě s velkou radostí podílely.“, což mne nesmírně těšilo, říká  dvorní výtvarník NF Libor Škrlík, který je autorem vizuální proměny .

Majitel společnosti DERMACOL pan Vlado Komár a Zdeňka Žádníková si měli možnost graffitů vyzkoušet na vlastní kůži a to doslova. / foto/

13m

V učebně je výtvarně vyřešen prostor za sedací soupravou  , kde děti odpočívají. Jedná se o klidovou zónu a proto jsme zde po konzultaci se zaměstnanci zvolili téma  podmořského světa – korálové útesy,delfíni,rybky,lastury,atd. Styl malby je spíše realistický vzhledem k věkovému rozložení dětí. Malba je s ohledem na horší kvalitu omítek provedena na MDF deskách. Pro vytvoření přijemné atmosféry je vše nasvíceno stropními svítidly.

Poděkování patří společnosti Pexi a nakladatelství Grada, které dětem darovali společenské hry a knížky. Společnost DERMACOL všem dětem i personálu dovezla voňavé dárečky a dekorativní kosmetiku.

Děkujeme všem

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk