Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Nemocnice Znojmo

Ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR zahájil nadační fond malířské práce ve znojemské nemocnici. Veselé obrázky malíře Libora Škrlíka pokryjí zdi dětské herny, vyšetřovny, pokojů, JIP, oddělení novorozenců a ambulance. Rozpracovaná je také malba ve vstupní části na dětské lůžkové oddělení. Na práci pana malíře dohlíží přednosta dětského oddělení primář MUDr. Petr Bloudíček. V dubnu se bude konat v Městském divadle Znojmo benefiční koncert ve prospěch nemocnice. O podrobnostech koncertu vás budeme informovat.


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v zemi s téměř 1 130 000 klienty. Je stabilní, finančně zdravá, schopná zajistit nejlepší zdravotní péči o své klienty. Jejím cílem je vést občany ke zdravému způsobu života. Proto vytvořila projekt: Zdraví jako vášeň s Pavlem Křížem na www.ZdraviJakoVasen.cz.
pojistovna211

Thumbnail imageThumbnail image

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk