Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Tisková zpráva - FN Motol

.

AQUEL Bohemia, s.r.o. - generální sponzor Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové

Společnost AQUEL Bohemia s.r.o. letos pomohla Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové v realizaci několika projektů zaměře­ných na zpříjemnění prostředí nemocnic.

 

obr1„Pobyt v nemocnici není příjemný pro dospělého, natož pak pro dětské pa­cienty. Proto jsme se rozhodli finančně podporovat projekty Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové, které výrazně a dynamicky výtvarně proměňují prostředí zdravotnických zařízení," vysvětlil Petr Beneš, majitel AQUEL Bohemia.

V minulosti se rekonstrukce a výzdoba nemocničních prostor zaměřova­la převážně na dětská oddělení. V roce 2011 nadační fond v režii výtvarníka Libora Škrlíka změnil podobu Kliniky zobrazovacích metod a všech heren a pokojů na šesti patrech lůžkových částí nově otevřené dětské poliklinice v ne­mocnici v Praze Motole.

Loňský rok 2012 díky finanční podpoře změnil prostor kliniky dětské reha­bilitace docenta Pavla Koláře v Praze-Motole. Novinkou byla i dětská psychiat­rická klinika v Liberci, projekt nového výtvarně-terapeutického stylu. Ten ve spolupráci s terapeuty a psychology na dětské psychiatrii vytvořil výtvarník Libor Škrlík tak, aby umění malby zároveň s 3D instalacemi nejen těšilo, ale i cíleně pomáhalo v léčbě malých pacientů.

Nadační fond myslel i na dospělé pacienty a v pražské premiéře předal 28. června 2012 projekt mobilních nástěnných instalací pro dospělé s názvem Přísloví pro potěšení. Velkoplošné grafiky opět nezaměnitelného, origi­nálního stylu výtvarnice Magdy Veverkové na téma nejznámějších českých přísloví doprovázejí, rovněž ve formě velkoplošných obrazů, fejetony spiso­vatele Benjamina Kurase, jejichž břitká poetika vám dlouho zůstane na mys­li. Z prvních instalací se těšili na porodnicko-gynekologickém oddělení v ne­mocnici v Praze v Motole či v domově seniorů Fontána v Přelouči. „Přísloví pro potěšení" zdobí i geriatrické oddělení nemocnice v Pardubicích, které zafinancovala společnost MAGNET BlanchePorte, jenž stojí po boku nadač­ního fondu od samého založení v roce 2007. V roce 2013 jsme předali porodnici v Nymburce či porodnici a neurologické oddělení v nemocnici ve Strakonicích.

V každém roce se nám podaří přijít s novinkou. Letos pro FN Motol Libor Škrlík vytvořil orientační systém podlahových šipek, např. na rentgen vás dovede rozsvícená lampička, lůžkovou část má na starost slon v postýlce apod. Prostor dětské kartotéky je vymalován do posledního centimetru, ná­mětem se stal vesmír a zábavné pojetí kartotéky jako takové. Čekárny dětské pohotovosti jsou pojaty v duchu motolské kavárničky a odborným zaměřením jednotlivých ordinací. Čas odměřují originální velkoformátové hodiny. Novo­rozenecká JIRP je ve znamení úplně nového výtvarného pojetí detailů obličejů maminek s dětmi. Veškeré naše malby jsou omyvatelné desinfekčními roztoky a instalace navíc i přenosné pro případ stěhování oddělení. Jsme schopni kom­pletně změnit výtvarný vizuál daného oddělení včetně štítků na dveře, pod­lahových šipek či tapet a to jak na dětských , tak na odděleních pro dospělé pacienty. Máme rovněž speciální sérii pro základní školy.

„Jsem ráda, že snaha nadačního fondu měnit svět k lepšímu se setkává s důvěrou společnosti AQUEL. Výčet našich aktivit myslím dokazuje, že cesta, na kterou jsme se společně vydali je smysluplná. A já za tu společnou pouť děkuji," uvedla herečka a zakladatelka nadačního fondu, Zdeňka Žádníková Volencová.


Informace pro média - AQUEL Group

Skupina AQUEL Group sdružuje společnosti okolo mateřské společnos­ti AQUEL Bohemia, která vznikla v roce 2000 v České republice a v průběhu jedenácti let rozšířila své působení do mnoha dalších zemí Evropy. Společnost AQUEL Bohemia byla založena za účelem přímého prodeje a tvorby obchod­ních sítí. Jejími prvotními produkty byly domácí systémy na úpravu pitné vody s vlastním vývojem. Postupně se její portfolio rozšiřovalo na veškeré výrobky spojené s vodou (čistícía úklidová technika, parní technika v kombinaci s žehli-cími prkny, vodovodní baterie a další). Společnost úspěšně expandovala a roz­šiřovala jednotlivé nové divize na Slovensko, do Polska, Maďarska, Německa, Ruska, na Ukrajinu a do Kazachstánu. Společnost nyní celkově operuje distri­buční sítí přesahující 140 tisíc poradců. AQUEL Bohemia je již od roku 2007 drži­telem certifikace ISO 9001.

Během 11 let působení na trhu se společnosti AQUEL Bohemia podařilo v České republice vytvořit rozsáhlou obchodní síť. Tuto síť skupina dále využila při založení dceřiné společnosti AQUEL Credit, která od roku 2010 nabízí finanč­ní produkty a poradenství s nimi spojené. Divize AQUEL Credit se 19. dubna 2011 stala členem AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s.). K dnešnímu dni nabízí kompletní portfolio veš­kerých finančních produktů a spolupracuje se všemi klíčovými bankami.


United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk