Tisková zpráva 31.10.2014

Nadační fond Zdeňky Žádníkové již čtvrtým rokem postupně mění vizuální podobu dětské polikliniky FN Motol.

Po „kosmické“ kartotéce či „cibetkové“ kavárně nebo originálním, speciálně pro motolskou nemocnici vytvořeném orientačním systému, se výtvarné proměny v režii malíře Libora Škrlíka dočkalo lůžkové oddělení dětské neurochirurgie.

Libor  Škrlík  se nejprve seznámil s nejčastějším věkovým složením pacientů, průměrnou  dobou hospitalizace a celým režimem oddělení.

Na tomto základě byla ve velice příjemné spolupráci s personálem dětské neurochirurgie vytvořena výtvarná  koncepce, ve které by si pokud možno každá věková skupina našla téma, které ji může zaujmout.

Složitost malby určil prostor – v herně, kde se tráví nejvíce času jsou motivy členitější, na chodbě více dominují barvy, jak popisuje výtvarník  Libor Škrlík: „ Celý prostor oddělení propojuje motiv barev v podobě barevných tubiček do všech světových stran.

Barvy se čerpají na motivu duhy, ze které se napouští do tubiček a ty pak oddělení rozváží postavička typická pro tu či onu světovou stranu  - jih je laděn do žluta s beduíny na pozadí s pyramidami. Sever je modrý, řádí na něm lachtani a eskymáci, západ jsme zvolili zelený a východ je ve znamení barvy oranžové s bojovníky sumo a japonskými motivy.“

Na oddělení uvidíte kombinaci nástěnných maleb, samolepek a malovaných desek s trojrozměrným prvky – např. kola či ledové kry apod., které jsou kromě vizuálního zároveň i zajímavým hmatovým prvkem obzvláště pro nejmenší pacienty.

Práce probíhala po etapách za velmi časté konzultace se zaměstnanci oddělení i rodičů dětí. Velký dík patří staniční sestře Ivaně Varvařovské.

Sestřičky si pochvalují zejména malbu na stropě vyšetřovny, která malé pacienty na několik minut spolehlivě zaměstná a rozptýlí.

Thumbnail image Thumbnail image
Foto PŘED realizací Foto PO realizaci

Hlavním investorem celého projektu byla společnost ELEKTROTRANS, a.s., která každoročně věnuje na charitativní účely částku 100.000 Kč. Jsme rádi, že náš nadační fond získal její důvěru již po druhé. Dlouhodobě spolupracujeme s českou aromaterapeutickou společností Nobilis Tilia, z jejichž finančních příspěvků jsme honorovali tisk všech samolepek na pokoje pacientů. Nově se našim sponzorem stala Městská část Praha 17 Řepy, která věnovala ve prospěch dětské neurochirurgie výtěžek z charitativní akce v rámci svého společenského večera.

Všem velmi děkujeme a těšíme se v příštím roce na krásné proměny dalších oddělení dětské polikliniky FN Motol.

Thumbnail image

Zleva výtvarník Libor Škrlík, Eva Koděrová - spol. Elektrotrans, a.s., Jitka Škrlíková,
přednosta dětské neurochirurgie Doc. MuDr. Michal Tichý,Csc.,
ředitel Nobilis Tilia PaeDr. Zbyněk Šedivý, starostka MČ Prahy 17- Řepy Mgr. Jitka Synková,
Zdeňka Žádníková Volencová

Ukázky PŘED a PO realizaci

Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image

TV Motol