Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Nadační fond Zdeňky Žádníkové pomáhá dětem v Motole

.

Nadační fond Zdeňky Žádníkové již čtvrtým rokem postupně mění vizuální podobu dětské polikliniky FN Motol. Po „kosmické“ kartotéce, netradiční kavárně nebo originálním, speciálně pro motolskou nemocnici vytvořeném orientačním systému, se výtvarné proměny v režii malíře Libora Škrlíka dočkalo i lůžkové oddělení dětské neurochirurgie.

0-5dcd48eb2309075f47ab69ef2712e124 Libor  Škrlík  se nejprve seznámil s nejčastějším věkovým složením pacientů, průměrnou  dobou hospitalizace a celým režimem oddělení.  Na tomto základě byla ve velice příjemné spolupráci s personálem dětské neurochirurgie vytvořena výtvarná  koncepce, ve které by si pokud možno každá věková skupina našla téma, které ji může zaujmout.

Složitost malby určil prostor – v herně, kde pacienti tráví nejvíce času, jsou motivy členitější, na chodbě více dominují barvy, jak popisuje výtvarník  Libor Škrlík: „Celý prostor oddělení propojuje motiv barev v podobě barevných tubiček do všech světových stran. Barvy se čerpají na motivu duhy, ze které se napouští do tubiček a ty pak oddělení rozváží postavička typická pro tu či onu světovou stranu  - jih je laděn do žluta s beduíny na pozadí s pyramidami. Sever je modrý, řádí na něm lachtani a eskymáci, západ jsme zvolili zelený a východ je ve znamení barvy oranžové s bojovníky sumo a japonskými motivy.“

Na oddělení uvidíte kombinaci nástěnných maleb, samolepek a malovaných desek s trojrozměrnými prvky – např. kola či ledové kry apod., které jsou kromě vizuálního zároveň i zajímavým hmatovým prvkem obzvláště pro nejmenší pacienty.

2 před a po

„Práce probíhala po etapách za velmi časté konzultace se zaměstnanci oddělení i rodičů dětí. Velký dík patří staniční sestře Ivaně Varvařovské, Sestřičky si pochvalují zejména malbu na stropě vyšetřovny, která malé pacienty na několik minut spolehlivě zaměstná a rozptýlí,“ říká ředitelka nadačního fondu Zdeňka Žádníková.

Hlavním investorem celého projektu byla společnost ELEKTROTRANS, a.s., která každoročně věnuje na charitativní účely částku 100.000 Kč.

Originál článku zde.

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk