Krevní analyzátor - Nemocnice Na Bulovce

ashdfkljdf ůr šu§OP EPOERQWQORWORP QR

Krevní analyzátor - Nemocnice Na Bulovce

.

(zahájení leden 2008)

Ráda bych vám představila jeden z dalších projektů našeho nadačního fondu, kterým je pořízení moderního a velmi potřebného přístroje pro Neonatologické oddělení nemocnice na Bulovce, kterým je Kombinovaný krevní analyzátor nové generace Stat Profile CCX.


Neonatologické oddělení nemocnice na Bulovce se zabývá ve většině případů péčí o zdravá miminka (oddělení pro fyziologické novorozence), což je krásná, optimistická práce. Cílem je především to, aby se maminka naučila o své děťátko pečovat a aby odcházela z porodnice klidná a spokojená. I o zdravé miminko se však musí lékař po porodu správně odborně postarat. Někdy může být obtížné odhalit například počínající infekci či skrytou vrozenou vývojovou vadu.

Bohužel ne všechna miminka se rodí zdravá. Spektrum novorozeneckých onemocnění je široké. Především se jedná o děti nezralé (nedonošené). Dále jsou pacienty Neonatologického oddělení například děti po obtížném porodu, které vyžadovaly kříšení, děti s infekcemi nebo s vrozenými vadami. Novorozenec ale může mít i poruchu látkové výměny, endokrinní onemocnění, vrozený nádor, poruchu krvetvorby, imunity atd. Neonatologické oddělení nemocnice na Bulovce je specifické tím, že je zaměřeno na infekční problematiku (centrum pro ČR).

Pokud je miminko hospitalizováno na jednotce intenzivní péče, potom vždy jeho stav vyžaduje opakované krevní odběry k diagnostickým účelům. Běžným postupem je odběr krve ze žíly. Pokud se vzorek odesílá ke zpracování do laboratoře, potom je k provedení základních vyšetření třeba odebrat až 4 ml krve. Toto množství přestavuje u nedonošeného miminka až 5% veškerého objemu krve.

Kombinovaný krevní analyzátor vše zvládne z 0,15 ml (tedy 25 x méně krve). Tento fakt je obzvláště důležitý vzhledem k tomu, že některá vyšetření je nutno provádět i vícekrát denně. Odběr je prováděn jen do kapiláry - stačí tedy jemný vpich, není třeba napichovat žílu. Zjednodušeně řečeno - děťátko není traumatizováno, výsledky analýzy jsou k dispozici okamžitě (do 90 sekund), což je velmi důležité při akutních stavech, a množství odebrané krve je nesrovnatelně nižší oproti standardnímu postupu.
Ten přístroj je skutečně úžasný. Z jedné kapiláry vzorku vyšetří:
- acidobazickou rovnováhu (hladiny krevních plynů a pH - nezbytné při řízeném dýchání)
- ionty (nutné při infuzní terapii a nitrožilní výživě)
- urea , kreatinin (funkce ledvin)
- základní parametry krevního obrazu
- laktát (stav metabolizmu)
- glykemii

Nemocnice Na Bulovce investovala nemalé finanční prostředky do rekonstrukce Neonatologického oddělení, takže jeho interiéry dnes pro miminka i maminky voní novotou. Jak už to však bývá, nebylo možné finančně pokrýt veškeré potřeby modernizovaného oddělení. Nový analyzátor tedy bude fungovat v nově zrekonstruovaných prostorách a bude velmi důležitým prvkem pro poskytování lékařské péče na špičkové úrovni jak pro nemocná, tak i pro zdravá miminka.

Cena tohoto moderního analyzátoru se pohybuje okolo 700 tisíc korun, nabídka pro nemocnici Na Bulovce činí v současnosti 490 tisíc korun. Pokud byste se i vy chtěli podílet na realizaci tohoto projektu podporovaného naším Nadačním fondem, obraťte se prosím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na výkonnou ředitelku Nadačního fondu slečnu Gabrielu Kudláčkovou
Váš finanční příspěvek na nákup Kombinovaného krevního analyzátoru pro Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, který budete moci uplatnit ve vašem daňovém přiznání, můžete věnovat prostřednictvím bankovního účtu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové číslo 309 207 309/0800, var. symbol: 777.

Pro názornou představu jsem na Neonatologickém oddělení natočila krátký informativní spot s primářem MUDr. Martinem Čihařem.
Pokud by vás zajímalo více informací o činnosti našeho Nadačního fondu, naleznete je na www.nfzz.cz.

Předem děkuji za váš zájem a těším se na budoucí spolupráci.


Nadační fond Zdeňky Žádníkové
Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
Předseda správní rady
Thumbnail image
United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk