Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Výkonná ředitelka

.

Mgr. Jiřina Gajdáčková
nar. 1959 v Ostravě

jg_3

Pochází ze severní Moravy. Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu v Havířově. Při zaměstnání pak dálkově Pedagogickou fakultu v Ostravě, aprobace učitelství pro I. stupeň základní školy. V roce 2005 se přestěhovala z Havířova do Prahy. V roce 2009, po třiceti letech ve školství, změnila obor a v současné době se věnuje realitní činnosti.

Záliby: kultura, cestování, rekreační sporty

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk