Činnost neziskových organizací je založena na dobrovolné spolupráci lidí, kteří se podílejí na jejím chodu. Sebelepší záměr se tak dá realizovat jen za podpory a pomoci druhých. Drobná částka i větší sponzorský dar, kterým se rozhodněte podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové okamžitě získává konkrétní podobu v realizovaných projektech, se kterými se můžete seznámit na našich stránkách. V případě zájmu o podrobnější informace nás kdykoli kontaktujte.

Podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové, včetně možnosti specifikovat účel daru na konkrétní projekt nadačního fondu, můžete na základě darovací smlouvy.

Alternativou k darovací smlouvě je postup, kdy dárce poukáže peněžní prostředky na účet našeho nadačního fondu (bankovním převodem nebo poštovní složenkou) a my mu následně na vyžádání (prostřednictvím e-mailu adresovaného výkonné ředitelce) zašleme poštou potvrzení pro daňové účely.

číslo účtu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové:
309 207 309 / 0800

Více naleznete zde.