Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Jak můžete pomoci

.

Činnost neziskových organizací je založena na dobrovolné spolupráci lidí, kteří se podílejí na jejím chodu. Sebelepší záměr se tak dá realizovat jen za podpory a pomoci druhých. Drobná částka i větší sponzorský dar, kterým se rozhodněte podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové okamžitě získává konkrétní podobu v realizovaných projektech, se kterými se můžete seznámit na našich stránkách. V případě zájmu o podrobnější informace nás kdykoli kontaktujte.

Podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové, včetně možnosti specifikovat účel daru na konkrétní projekt nadačního fondu, můžete na základě darovací smlouvy.

Alternativou k darovací smlouvě je postup, kdy dárce poukáže peněžní prostředky na účet našeho nadačního fondu (bankovním převodem nebo poštovní složenkou) a my mu následně na vyžádání (prostřednictvím e-mailu adresovaného výkonné ředitelce) zašleme poštou potvrzení pro daňové účely.

číslo účtu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové:
309 207 309 / 0800

Více naleznete zde.

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk