Proč nadační fond?

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.
Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Zdeňka Žádníková Volencová

Dozorčí rada.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

Dozorčí rada zejména kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, kontroluje správnost účetnictví fondu a přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.

Více o kompetencích dozorčí rady viz. STATUT NFZŽ .

Předseda dozorčí rady
Ing. Radek Žádník
nar. 1971 v Chebu


Po absolvování gymnázia v Chebu vystudoval VŠE v Praze, fakultu financí, kde v roce 1995 promoval. Od roku 1994 pracoval v Investiční a poštovní bance, v roce 1996 se stal finančním ředitelem a následně i členem představenstva společnosti TRUSTFIN a.s., jež se zabývala výrobou a prodejem textilních strojů. Současně v letech 1999 – 2001 zastával funkci člena představenstva zbrojovky ZVI a.s.

Po dvouapůlleté přestávce se v říjnu 2004 opět vrátil na stejnou pozici do této společnosti (nesoucí nový název UNIPLET GROUP a.s.), kde působil do roku 2007. V mezidobí pracoval ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. V roce 2007 odešel na pozici výkonného ředitele pro finance společnosti Česká pošta, s.p.

Působil na pozici ředitele programových okruhů v České televizi, kam nastoupil 1.8.2010. Před tím pracoval jako jednatel společnosti APORIA s.r.o. V roce 2013 založil a pracuje ve společnosti DA Care s.r.o

Záliby: sport, cestování, zahrada.Člen dozorčí rady
MUDr. Roman Chmel

nar. 1964 v Liptovském Mikuláši

MUDr. Roman Chmel nastoupil v roce 1989 po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze na Gynekologicko-porodnické oddělení FN Motol v Praze, kde v roce 1992 složil I. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 1995 se stal členem týmu přestěhované Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.LF se sídlem v Motole.

Po teoretickém a praktickém zvládnutí celé šíře oboru gynekologie a porodnictví absolvoval v roce 1997 atestaci II. stupně.

Již mnoho let se specializuje na diagnostiku a léčbu ženské močové inkontinence a na rekonstrukční operace poklesu dělohy a poševních stěn.
Od roku 2003 je MUDr. Roman Chmel zdravotnickým zástupcem přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky FN Motol. V současnosti je ve funkci primáře.

Jako odborný asistent 2.lékařské fakulty UK se v rámci výuky studentů věnuje i pedagogické činnosti.

Je členem několika odborných společností, přednáší a je autorem řady odborných a populárně-vědeckých publikací.


Člen dozorčí rady
Ing. Šárka Vondrová
nar. 1980 v Pardubicích


Po absolvování gymnázia v Pardubicích vystudovala Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci.

Od roku 2004 pracovala ve francouzském zásilkovém obchodě MAGNET Blanche Porte, kde měla na starost marketing.

V současnosti pracuje v internetové lékárně společnosti Pars Healot Cybr s.r.o. na pozici marketing manager.

Záliby: cestování, poznávání nových míst

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk