Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

Dozorčí rada zejména kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, kontroluje správnost účetnictví fondu a přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.

Více o kompetencích dozorčí rady viz. STATUT NFZŽ .

Předseda dozorčí rady
Ing. Radek Žádník
nar. 1971 v Chebu


Po absolvování gymnázia v Chebu vystudoval VŠE v Praze, fakultu financí, kde v roce 1995 promoval. Od roku 1994 pracoval v Investiční a poštovní bance, v roce 1996 se stal finančním ředitelem a následně i členem představenstva společnosti TRUSTFIN a.s., jež se zabývala výrobou a prodejem textilních strojů. Současně v letech 1999 – 2001 zastával funkci člena představenstva zbrojovky ZVI a.s.

Po dvouapůlleté přestávce se v říjnu 2004 opět vrátil na stejnou pozici do této společnosti (nesoucí nový název UNIPLET GROUP a.s.), kde působil do roku 2007. V mezidobí pracoval ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. V roce 2007 odešel na pozici výkonného ředitele pro finance společnosti Česká pošta, s.p.

Působil na pozici ředitele programových okruhů v České televizi, kam nastoupil 1.8.2010. Před tím pracoval jako jednatel společnosti APORIA s.r.o. V roce 2013 založil a pracuje ve společnosti DA Care s.r.o

Záliby: sport, cestování, zahrada.Člen dozorčí rady
MUDr. Roman Chmel

nar. 1964 v Liptovském Mikuláši

MUDr. Roman Chmel nastoupil v roce 1989 po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze na Gynekologicko-porodnické oddělení FN Motol v Praze, kde v roce 1992 složil I. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 1995 se stal členem týmu přestěhované Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.LF se sídlem v Motole.

Po teoretickém a praktickém zvládnutí celé šíře oboru gynekologie a porodnictví absolvoval v roce 1997 atestaci II. stupně.

Již mnoho let se specializuje na diagnostiku a léčbu ženské močové inkontinence a na rekonstrukční operace poklesu dělohy a poševních stěn.
MUDr. Roman Chmel je přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky FN Motol.

Jako odborný asistent 2.lékařské fakulty UK se v rámci výuky studentů věnuje i pedagogické činnosti.

Je členem několika odborných společností, přednáší a je autorem řady odborných a populárně-vědeckých publikací.


Člen dozorčí rady
Ing. Denisa Havlíčková

 deni m

Vystudovala VŠ obor Cestovní ruch a inženýrské studium završila na VŠFS oborem Marketing - Tiskový mluvčí.

Je vedoucí dětských kurzů v Aerobik studiu Orel Dobříš a založila vlastní organizaci s názvem Veselá rodina, která organizuje narozeninové oslavy dětí, akce pro rodiny, dětské dny, jednodenní výlety, víkendové pobyty apod.

Je zakladatelkou a předsedkyní spolku Dobříšsko aktuálně, jehož hlavní činností je vedení regionálního internetového informačního portálu.

Dnes je ale v první řadě šťastnou maminkou zdravé, usměvavé a od narození veselé Zuzanky.