Název: Nadační fond Zdeňky Žádníkové
Sídlo: Praha
Adresa sídla: Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 27 92 27 15
Datum založení: 18.5.2007
Účel NF: Účelem nadačního fondu je hmotná i nehmotná podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření kulturních, humanitárních a duchovních hodnot zejména podpora projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru.
Zřizovatelé: Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
Ing. Radek Žádník
Vklad zřizovatelů: 10.000 Kč
Členové správní rady: Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
Mgr. Iva Bergmanová
Mgr. Marcela Susová
Členové dozorčí rady: Ing. Radek Žádník
MUDr. Roman Chmel
Ing. Šárka Vondrová
Výkonná ředitelka:  
Kontakt: zde
Bankovní spojení: 309 207 309 /0800
účet je vedený u České spořitelny a.s.
 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku 20.7.2007