Proč nadační fond?

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.
Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Zdeňka Žádníková Volencová

Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem nadačního fondu. Správní rada řídí činnost, spravuje majetek nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, které nejsou zákonem, zakladatelskou listinou nebo statutem vyhrazeny do kompetence zřizovatelů nebo dozorčí rady.

Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Správní rada popř. výkonná ředitelka mají dále za úkol operativně řídit a koordinovat jednotlivé projekty a strategicky naplňovat statutární účel nadačního fondu.

Více o pravomocech správní rady – viz. STATUT NFZŽ .

Členové správní rady:

Předseda správní rady
Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
nar. 1974 v Ústí nad Orlicí


V roce 1994 absolvovala gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové a nastoupila na katedru loutkového a alternativního herectví DAMU.

Již během studia se stala členkou Dejvického divadla v Praze, kde působí dodnes. Natočila několik pohádek pro Českou televizi. Byla jednou z hlavních postav seriálu televize Prima - Velmi Křehké Vztahy (dříve Rodinná Pouta). Má státní zkoušku
a certifikát CAE z angličtiny.

Hraje na příčnou flétnu a vystupuje s komorním souborem Syrinx.
Je matkou tří dcer, Andrejky, Jany, Zuzanky a  syna Jiříka.

Člen správní rady
Mgr. Iva Bergmanová

nar. 1976 v Českých Budějovicích


Po studiu na Obchodní akademii v Praze vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

Od roku 1995 je zaměstnaná v Kanceláři prezidenta republiky jako referent Protokolu.
Náplní práce je příprava a realizace zahraničních a vnitrostátních cest prezidenta republiky a příprava dalších akcí týkajících se programu prezidenta republiky.

V současné době na mateřské dovolené. Vdaná, 2 děti.

Člen správní rady
Mgr. Marcela Susová
nar. 1943 v Hronově


Mgr. Marcela Susová je absolventkou Právnické fakulty U.K. v Praze Po ukončení studia nastoupila v roce 1967 jako právník v oblasti pracovního práva
a mezd ve státní správě.

V letech 1990 až 1992 pracovala v pozici ředitelky odboru pracovně právního a zaměstnanosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Působení ve státní správě ukončila v září 1992 a od 1 října 1992 pracovala v Investiční a poštovní bance a.s. na pozici vedoucí odboru organizačního a právního.

Od června 2000, po převzetí Investiční a poštovní banky, a.s. Československou obchodní bankou, a.s., pak na pozici právník regionu Praha se zaměřením na obchodní a občanské právo.

Od května 2005 dosud je zaměstnancem společnosti UNIPLET GROUP a.s. v pozici vedoucí právního oddělení.

Zájmy: Cyklistika , lyže, kultura.  
 

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk