Správní rada

.

Správní rada je nejvyšším orgánem nadačního fondu. Správní rada řídí činnost, spravuje majetek nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, které nejsou zákonem, zakladatelskou listinou nebo statutem vyhrazeny do kompetence zřizovatelů nebo dozorčí rady.

Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Správní rada popř. výkonná ředitelka mají dále za úkol operativně řídit a koordinovat jednotlivé projekty a strategicky naplňovat statutární účel nadačního fondu.

Více o pravomocech správní rady – viz. STATUT NFZŽ .

Členové správní rady:

Předseda správní rady
Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
nar. 1974 v Ústí nad Orlicí


V roce 1994 absolvovala gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové a nastoupila na katedru loutkového a alternativního herectví DAMU.

Již během studia se stala členkou Dejvického divadla v Praze, kde působí dodnes. Natočila několik pohádek pro Českou televizi. Byla jednou z hlavních postav seriálu televize Prima - Velmi Křehké Vztahy (dříve Rodinná Pouta). Má státní zkoušku
a certifikát CAE z angličtiny.

Hraje na příčnou flétnu a vystupuje s komorním souborem Syrinx.
Je matkou tří dcer, Andrejky, Jany, Zuzanky a  syna Jiříka.

Člen správní rady
Mgr. Iva Bergmanová

nar. 1976 v Českých Budějovicích


Po studiu na Obchodní akademii v Praze vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

Od roku 1995 je zaměstnaná v Kanceláři prezidenta republiky jako referent Protokolu.
Náplní práce je příprava a realizace zahraničních a vnitrostátních cest prezidenta republiky a příprava dalších akcí týkajících se programu prezidenta republiky.

V současné době na mateřské dovolené. Vdaná, 2 děti.

Člen správní rady
Mgr. Marcela Susová
nar. 1943 v Hronově


Mgr. Marcela Susová je absolventkou Právnické fakulty U.K. v Praze Po ukončení studia nastoupila v roce 1967 jako právník v oblasti pracovního práva
a mezd ve státní správě.

V letech 1990 až 1992 pracovala v pozici ředitelky odboru pracovně právního a zaměstnanosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Působení ve státní správě ukončila v září 1992 a od 1 října 1992 pracovala v Investiční a poštovní bance a.s. na pozici vedoucí odboru organizačního a právního.

Od června 2000, po převzetí Investiční a poštovní banky, a.s. Československou obchodní bankou, a.s., pak na pozici právník regionu Praha se zaměřením na obchodní a občanské právo.

Od května 2005 dosud je zaměstnancem společnosti UNIPLET GROUP a.s. v pozici vedoucí právního oddělení.

Zájmy: Cyklistika , lyže, kultura.  
 

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk