Nadace a nadační fondy se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění novely zákona č. 210/2002 Sb.Zákon od daních z příjmů č. 586/1992 Sb .